Up Budowa kościoła parafialnego pw. NMP Częstochowskiej w Toruniu

2011_08_25__P
2011 08 25 P
(13 zdjęcia)
2011_08_25__S
2011 08 25 S
(10 zdjęcia)
2011_08_29__S
2011 08 29 S
(7 zdjęcia)
2011_08_29__T
2011 08 29 T
(48 zdjęcia)
2011_09_03__P
2011 09 03 P
(2 zdjęcia)
2011_09_08__P
2011 09 08 P
(2 zdjęcia)
2011_09_12__T
2011 09 12 T
(30 zdjęcia)
2011_09_14__T
2011 09 14 T
(12 zdjęcia)
2011_09_18__T
2011 09 18 T
(6 zdjęcia)
2011_09_20__T
2011 09 20 T
(18 zdjęcia)
2011_09_21__S
2011 09 21 S
(9 zdjęcia)
2011_09_21__T
2011 09 21 T
(36 zdjęcia)
2011_09_22__P
2011 09 22 P
(3 zdjęcia)
2011_09_23__P
2011 09 23 P
(1 zdjęcie)
2011_09_24__T
2011 09 24 T
(12 zdjęcia)
2011_09_26__S
2011 09 26 S
(6 zdjęcia)
2011_09_28__S
2011 09 28 S
(8 zdjęcia)
2011_10_01__T
2011 10 01 T
(18 zdjęcia)
2011_10_04__S
2011 10 04 S
(23 zdjęcia)
2011_10_06__P
2011 10 06 P
(7 zdjęcia)
2011_10_06__S
2011 10 06 S
(21 zdjęcia)
2011_10_06__T
2011 10 06 T
(17 zdjęcia)
2011_10_12__S
2011 10 12 S
(8 zdjęcia)
2011_10_13__T
2011 10 13 T
(15 zdjęcia)
2011_10_18__S
2011 10 18 S
(4 zdjęcia)
2011_10_19__S
2011 10 19 S
(24 zdjęcia)
2011_10_25__S
2011 10 25 S
(11 zdjęcia)
2011_10_27__S
2011 10 27 S
(10 zdjęcia)
2011_10_27__T
2011 10 27 T
(22 zdjęcia)
2011_10_28__S
2011 10 28 S
(8 zdjęcia)
2011_10_31__P
2011 10 31 P
(13 zdjęcia)
2011_11_03__P
2011 11 03 P
(2 zdjęcia)
2011_11_04__S
2011 11 04 S
(7 zdjęcia)
2011_11_05__P
2011 11 05 P
(2 zdjęcia)
2011_11_05__S
2011 11 05 S
(20 zdjęcia)
2011_11_09__T
2011 11 09 T
(16 zdjęcia)
2011_11_15__P
2011 11 15 P
(4 zdjęcia)
2011_11_16__P
2011 11 16 P
(3 zdjęcia)
2011_11_25__T
2011 11 25 T
(18 zdjęcia)
2011_11_26__P
2011 11 26 P
(2 zdjęcia)
2011_12_02__S
2011 12 02 S
(12 zdjęcia)
2011_12_10__P
2011 12 10 P
(3 zdjęcia)
2011_12_10__T
2011 12 10 T
(18 zdjęcia)
2011_12_16__P
2011 12 16 P
(1 zdjęcie)
2011_12_21__P
2011 12 21 P
(2 zdjęcia)
2011_12_27__P
2011 12 27 P
(1 zdjęcie)
2012_01_03__T
2012 01 03 T
(18 zdjęcia)
2012_01_13__P
2012 01 13 P
(2 zdjęcia)
2012_01_19__S
2012 01 19 S
(18 zdjęcia)
2012_01_21__T
2012 01 21 T
(26 zdjęcia)
2012_02_03__P
2012 02 03 P
(2 zdjęcia)
2012_02_17__S
2012 02 17 S
(6 zdjęcia)
2012_02_20__P
2012 02 20 P
(2 zdjęcia)
2012_02_20__S
2012 02 20 S
(3 zdjęcia)
2012_02_25__P
2012 02 25 P
(2 zdjęcia)
2012_02_25__S
2012 02 25 S
(10 zdjęcia)
2012_03_13__S
2012 03 13 S
(12 zdjęcia)
2012_03_19__T
2012 03 19 T
(30 zdjęcia)
2012_03_21__S
2012 03 21 S
(17 zdjęcia)
2012_03_24__S
2012 03 24 S
(7 zdjęcia)
2012_04_03__P
2012 04 03 P
(3 zdjęcia)
2012_04_06__T
2012 04 06 T
(22 zdjęcia)
2012_04_16__P
2012 04 16 P
(4 zdjęcia)
2012_04_16__S
2012 04 16 S
(19 zdjęcia)
2012_04_20__S
2012 04 20 S
(11 zdjęcia)
2012_04_26__S
2012 04 26 S
(1 zdjęcie)
2012_04_28__S
2012 04 28 S
(23 zdjęcia)
2012_05_04__T
2012 05 04 T
(30 zdjęcia)
2012_05_17__S
2012 05 17 S
(21 zdjęcia)
2012_05_18__P
2012 05 18 P
(2 zdjęcia)
2012_05_21__P
2012 05 21 P
(1 zdjęcie)
2012_05_23__S
2012 05 23 S
(3 zdjęcia)
2012_05_25__S
2012 05 25 S
(4 zdjęcia)
2012_05_28__S
2012 05 28 S
(5 zdjęcia)
2012_05_29__P
2012 05 29 P
(4 zdjęcia)
2012_05_29__S
2012 05 29 S
(6 zdjęcia)
2012_06_02__P
2012 06 02 P
(2 zdjęcia)
2012_06_06__S
2012 06 06 S
(5 zdjęcia)
2012_06_09__T
2012 06 09 T
(52 zdjęcia)
2012_06_11__S
2012 06 11 S
(6 zdjęcia)
2012_06_12__P
2012 06 12 P
(3 zdjęcia)
2012_06_13__S
2012 06 13 S
(5 zdjęcia)
2012_06_16__P
2012 06 16 P
(1 zdjęcie)
2012_06_19__S
2012 06 19 S
(6 zdjęcia)
2012_06_20__S
2012 06 20 S
(6 zdjęcia)
2012_07_05__S
2012 07 05 S
(12 zdjęcia)
2012_07_08__P
2012 07 08 P
(2 zdjęcia)
2012_07_12__T
2012 07 12 T
(39 zdjęcia)
2012_07_25__P
2012 07 25 P
(2 zdjęcia)
2012_07_27__S
2012 07 27 S
(12 zdjęcia)
2012_08_21__P
2012 08 21 P
(2 zdjęcia)
2012_08_22__P
2012 08 22 P
(3 zdjęcia)
2012_08_22__S
2012 08 22 S
(4 zdjęcia)
2012_08_23__P
2012 08 23 P
(2 zdjęcia)
2012_09_03__S
2012 09 03 S
(6 zdjęcia)
2012_09_17__S
2012 09 17 S
(12 zdjęcia)
2012_09_18__P
2012 09 18 P
(3 zdjęcia)
2012_09_24__S
2012 09 24 S
(6 zdjęcia)
2012_09_25__S
2012 09 25 S
(6 zdjęcia)
2012_10_03__S
2012 10 03 S
(12 zdjęcia)
2012_10_11__S
2012 10 11 S
(9 zdjęcia)
2012_10_13__T
2012 10 13 T
(40 zdjęcia)
2012_10_17__P
2012 10 17 P
(3 zdjęcia)
2012_10_18__S
2012 10 18 S
(9 zdjęcia)
2012_10_22__S
2012 10 22 S
(8 zdjęcia)
2012_10_31__P
2012 10 31 P
(3 zdjęcia)
2012_11_21__P
2012 11 21 P
(2 zdjęcia)
2012_12_14__P
2012 12 14 P
(2 zdjęcia)
2012_12_15__T
2012 12 15 T
(33 zdjęcia)
2013_02_15__S
2013 02 15 S
(24 zdjęcia)
2013_02_18__S
2013 02 18 S
(12 zdjęcia)
2013_03_02__T
2013 03 02 T
(48 zdjęcia)
2013_03_03__P
2013 03 03 P
(2 zdjęcia)
2013_03_04__S
2013 03 04 S
(10 zdjęcia)
2013_04_07__S
2013 04 07 S
(18 zdjęcia)
2013_04_29__S
2013 04 29 S
(8 zdjęcia)
2013_05_05__S
2013 05 05 S
(15 zdjęcia)
2013_05_06__T
2013 05 06 T
(39 zdjęcia)
2013_05_18__S
2013 05 18 S
(30 zdjęcia)
2013_05_24__S
2013 05 24 S
(18 zdjęcia)
2013_05_30__T
2013 05 30 T
(3 zdjęcia)
2013_06_13__S
2013 06 13 S
(30 zdjęcia)
2013_06_22__S
2013 06 22 S
(6 zdjęcia)
2013_06_23__T
2013 06 23 T
(3 zdjęcia)
2013_08_17__T
2013 08 17 T
(51 zdjęcia)
2013_10_26__T
2013 10 26 T
(35 zdjęcia)
2013_12_13__T
2013 12 13 T
(14 zdjęcia)
2014_02_05__T
2014 02 05 T
(12 zdjęcia)
2014_04_03__T
2014 04 03 T
(36 zdjęcia)
2015_08_20__C
2015 08 20 C
(3 zdjęcia)
2015_08_24__C
2015 08 24 C
(6 zdjęcia)
2015_08_25__C
2015 08 25 C
(3 zdjęcia)
2015_08_26__T
2015 08 26 T
(3 zdjęcia)
2015_09_04__C
2015 09 04 C
(12 zdjęcia)
2015_09_07__C
2015 09 07 C
(3 zdjęcia)
2015_09_08__C
2015 09 08 C
(3 zdjęcia)
2015_09_09__C
2015 09 09 C
(3 zdjęcia)
2015_09_15__C
2015 09 15 C
(6 zdjęcia)
2015_09_24__C
2015 09 24 C
(3 zdjęcia)
2015_09_28__C
2015 09 28 C
(6 zdjęcia)
2015_09_29__C
2015 09 29 C
(3 zdjęcia)
2015_10_02__T
2015 10 02 T
(18 zdjęcia)
2015_10_04__C
2015 10 04 C
(3 zdjęcia)
2015_10_05__C
2015 10 05 C
(6 zdjęcia)
2015_10_06__C
2015 10 06 C
(6 zdjęcia)
2015_10_08__C
2015 10 08 C
(2 zdjęcia)
2015_10_09__C
2015 10 09 C
(6 zdjęcia)
2015_10_10__C
2015 10 10 C
(3 zdjęcia)
2015_10_12__T
2015 10 12 T
(14 zdjęcia)

Całkowita ilość zdjęć: 1693 | Parafia p.w. NMP Częstochowskiej w Toruniu | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Pomoc