Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2020 roku
W dzisiejszą niedzielę
 1. Przypominamy Wam Siostry i Bracia, że nadal obowiązują wszelkie zarządzenia dotyczące dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej czy liczby wiernych (maks. 50) mogących uczestniczyć podczas jednej Mszy św. w naszej kaplicy.
WIELKI POST
 1. Przypominamy, że wszystkie nabożeństwa w naszym Kościele takie jak Wspólny Różaniec, Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa - są odwołane.
 2. Rekolekcje wielkopostne, które były przewidziane od przyszłej niedzieli - są odwołane.
  Ksiądz rekolekcjonista przygotowuje dla nas video-katechezy - szczegóły podamy w następną niedzielę.
 3. Informujemy, że Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, w myśl którego Uroczystości Wielkiego Tygodnia miałyby się odbyć bez udziału wiernych. Czekamy na stanowisko Konferencji Episkopatu Polski i naszego Księdza Biskupa w tej sprawie.
Informacje
 1. Informujemy, że Ojcowie Łukasz i Dariusz odwołują wszystkie spotkania i egzaminy dotyczące przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, a także przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
  Nowe informacje dotyczące tych przygotowań będą podawane wraz z rozwojem sytuacji.
 2. Organizujemy parafialną akcję pomocy dla seniorów i chorych, którzy muszą pozostawać w domach. Zachęcamy do zgłaszania się tych, którzy są chętni nieść pomoc np. w zrobieniu i dostarczeniu zakupów. Przede wszystkim szukamy osób zdrowych, młodych oraz tych wszystkich, którym nie jest obojętny los adresatów tej akcji.
  Zgłaszać się można na naszym profilu na facebook'u.
  Zachęcamy również do informowania nas o osobach, które potrzebują takiej pomocy. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy już zgłosili swoją chęć pomocy jako wolontariusze.
 3. Dziękujemy naszym parafianom - często anonimowym, którzy wspierają naszą wspólnotę zakonną. Dziękujemy za modlitwę i słowa wsparcia ale także za pomoc materialną i rzeczową, za każdy przejaw dobra. Szczególną wdzięczność kierujemy ku Braciom ze Wspólnot Neokatechumenalnych za wsparcie finansowe naszej parafii.
 4. Jednocześnie zwracamy się z pokorną prośbą do Was Siostry i Bracia (zwłaszcza Was, którzy pozostajecie w niedziele w domach) O WSPARCIE MATERIALNE BUDOWY NASZEJ NOWEJ PARAFIALNEJ ŚWIĽTYNI, przy której prace wciąż bez przerwy trwają.
  Zdajemy sobie sprawę jak trudny jest to czas dla nas wszystkich. Niepokoimy się nie tylko o życie i zdrowie nasze i naszych najbliższych, ale także o przyszłość - o to co będzie z naszą pracą, jak potoczy się zwykły, codzienny byt. Również w naszych kapłańskich sercach pojawiają się różne niepokoje, także te o przyszłość prac przy naszej świątyni. Dlatego raz jeszcze W WIELKIEJ POKORZE PROSIMY O POMOC I WSPARCIE TEJ WSPÓLNEJ NASZEJ SPRAWY.
  Ofiary na prace wykończeniowe przy naszym kościele można przekazywać na konto naszej parafii którego numer znajdziemy w gablocie przed kaplicą lub na naszej 90 1090 1506 0000 0000 5003 9015
  (z dopiskiem "Na budowę kościoła")
  BÓG WAM ZAPŁAĆ ZA ZROZUMIENIE I ZA NAJDROBNIEJSZE NAWET OFIARY NA TEN CEL.
 5. Przypominamy, że w każdą środę o godz. 18:00 sprawujemy tzw. Mszę Świętą z intencją zbiorową. Zachęcamy do zamawiania tych intencji w naszej kancelarii parafialnej.
 6. Zachęcamy do zakupu tygodników katolickich:
  • "Niedziela", w której proponujemy artykuły: "Czego uczy nas Zwiastowanie" oraz "Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu".
  • "Gość Niedzielny", w którym warto przeczytać artykuły: "Jak się dobrze spowiadać" o spojrzeniu na siebie w prawdzie Bożej miłości oraz "Rozumem i modlitwą w strach" - o tym jak sobie radzić ze strachem spowodowanym obecną sytuacją epidemii.
 7. Wszystkie sprawy nasze, naszych rodzin, naszej parafii polecamy opiece i wstawiennictwu naszej Najlepszej Matki, wołając:
  Pod Twoją Obronę...
ZAPROSZENIA
 1. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zaprasza małżeństwa pragnące podjąć się rodzicielstwa adopcyjnego, rodziny adopcyjne i naturalne potrzebujące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także kobiety w ciąży potrzebujące wsparcia, do zgłaszania się do Diecezjalnego Ośrodka w Toruniu, które mieści się w Centrum Dialogu przy Placu. Błogosławionego ks. Frelichowskiego 1.
  Dane kontaktowe podane są na plakacie wywieszonym w gablocie parafialnej.
ZAPROSZENIA NA PIELGRZYMKI

MAJ 2020
 1. Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch, na obchody 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.
  100-lecie JPII autokar 8 dni 8 dni - 14-21.05.2020
  przejazd autokarem
  cena: 2100 PLN + 100 EUR.
  100-lecie JPII samolot 4 dni 4 dni - 16-18.05.2020
  przelot samolotem
  cena: 3200 PLN + 80 EUR.
  Więcej informacji na plakatach w gablocie oraz u siostry Jędrzei w kancelarii parafialnej.
CZERWIEC 2020
 1. Zapraszamy do Warszawy na beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego.
  Beatyfikacja kard.St.Wyszyńskiego 2 dni - 6-7.06.2020
  cena: 290 zł.
  Więcej informacji na plakatach w gablocie oraz u siostry Jędrzei w kancelarii parafialnej.
Psalm na niedzielę
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
REFREN...
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
REFREN...
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
REFREN...
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
REFREN...
(Ps 23 (22),1b-3a.3b-4.5.6)
Zobacz też
UWAGA! KORONAWIRUS!
Informacje
SAKRAMENT POKUTY
Przypominamy wam, Siostry i Bracia, że w naszej kaplicy sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania rozpoczynamy 30 minut przed każdą Mszą Świętą, a kończymy wraz z chwilą jej rozpoczęcia. Prosimy o nie przychodzenie na ostatnią chwilę.
WIZYTY DUSZPASTERSKIE DLA CHORYCH
Zachęcamy do zgłaszania w kancelarii parafialnej osób chorych i starszych, które nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., a mają pragnienie skorzystać ze spowiedzi św. i przyjęcia Komunii św. Chorych tych obejmiemy naszą opieką duszpasterską w każdą pierwszą sobotę miesiaca. Wizyty duszpasterskie od godz. 8.30.
INTENCJE MSZALNE
Zachęcamy do zamawiania w kancelarii parafialnej intencji mszalnych z okazji imienin, urodzin, jubileuszy czy rocznic śmierci naszych bliskich. Niech nasza modlitwa i dar Eucharystii będzie darem dla tych w których intencjach sprawujemy Msze Święte.
Zachęcamy również do zamawiania Mszy Świętych z intencją zbiorową, które odbywają się w każdą środę o godz. 18:00.
DEWOCJONALIA
Sprzedaż dewocjonaliów w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00 w kościele pod chórem.
ZACHOWANIE W ŚWIĄTYNI
Prosimy o odpowiednie zachowanie w świątyni, o bezwzględne wyciszanie telefonów komórkowych przed wejściem do kaplicy na Mszę św., o strój godny tego miejsca (mężczyźni długie spodnie, panie zakryte ramiona itp.).
Przeczytaj
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  p.w. N.M.P. Częstochowskiej
  ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
  czynne od poniedziałku do soboty:
  9.30 - 11.30 i 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu