Parafia
START >
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR
Budowa K i K
Budowa K i K
Budowa K i K
Budowa K i K

W nowo powstałej parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej oraz nowego Domu Zakonnego OO. Paulinów pierwszą potrzebą budowlaną zostało pobudowanie budynku klasztornego oraz kościoła parafialnego. Rozpoczęcie budowy klasztoru (tzw. "pierwsza łopata") nastąpiło dnia 09 listopada 2005 roku. Poświęcenia nowo wybudowanego klasztoru oraz rozpoczęcia budowy kościoła dokonano 16 maja 2010 roku.

Założenia koncepcji projektowej

Projekt kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu wraz z Domem Zakonnym 00. Paulinów, zarówno w skali zagospodarowania przestrzennego tego przedsięwzięcia i jego powiązań z otoczeniem a także w zakresie rozwiązań architektonicznych, poprzez zamierzony sposób budowy przestrzeni w formie autorskiej kreacji podejmuje próbę odpowiedzi na podstawowe założenia ideowe i wytyczne projektowe.

Czy jest możliwe przy pomocy takiej autorskiej wypowiedzi wyrazić miłość Jasnogórskiej Pani i zinterpretować dowody Jej opieki nad Kościołem i Narodem? Czy jest możliwa interpretacja tego fenomenu przy pomocy jednostkowego symbolu? Czy istnieje taki jednostkowy symbol, który tę Nieskończoną Miłość jest w stanie ująć w formie ludzkiej kreacji z założenia zdefiniowanej i skończonej w Ziemskim Wymiarze? (...)

Rozwiązania urbanistyczne

(...) Teren przeznaczony do budowy zespołu sakralnego Kościoła i Klasztoru 00. Paulinów jest ograniczony ulicami: Konstytucji 3 Maja, Przy Skarpie oraz zespołem handlowym OBI.

Jako główne osie kompozycji urbanistycznej projektowanego założenia na obszarze terenu przeznaczonego pod budowę Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej wraz z Domem Zakonnym 00. Paulinów przyjęto obowiązującą oś widokową płn - płd, wychodzącą z przecięcia ulic: Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie i prostopadłą do niej oś poprzeczną wsch.- zach. Tym samym fronton Kościoła otwiera się na obszerny, reprezentacyjny plac główny o pojemności około 2400 wiernych, usytuowany w płd. - wsch. narożniku działki. Plac ten w dalszej perspektywie otwiera się na projektowaną przestrzeń publiczną mającą powstać w rejonie skrzyżowania ulic: Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie. (...)

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało.
(805)
Zobacz też
Do pobrania
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do soboty:
   9.30 - 11.30 i 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu