Parafia
Budowa kościoła i klasztoru
Budowa K i K

Cegiełki na budowę

W Biurze Parafialnym można nabyć Cegiełki na budowę kościoła i klasztoru OO. Paulinów w Toruniu.

Cegiełka ta jest nie tylko materialnym darem serca, dzięki któremu mozliwe jest zakładanie nowego ośrodka religijnego parafii rzymsko-katolickiej, budowy kościoła i klasztoru zakonnego. Stanowi ona przede wszystkim symboliczny wyraz bycia w jedności z całą diecezją, na którą Ojcowie Paulini z Jasnej Góry pragną poszerzyć życie Paulińskiego Zakonu.

Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za wszelką duchową, modlitewną i materialną pomoc, jaką otrzymuje Parafia prowadzona przez Ojców Paulinów, składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Czujemy się ciągle dłużnikami naszych Czcigodnych Ofiarodawców. Dług ten będziemy, choćby w części, spłacać poprzez duchową więź modlitwy i nieustannej pamięci. Codziennie dziękujemy Bogu i Jego Matce Maryi za Dobroczyńców.

Miej swój udział w budowie kościoła i klasztoru!

Cegiełki sa dostępne w nominałach: 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 100 zł.

Za złożony Dar Serca dziękujemy oraz pamiętamy w modlitwie nowennowej do św. Józefa, w każdy poniedziałek.

Konta do wpłat darowizn na budowę

Kościół wraz z zapleczem jest wznoszony z ofiar wiernych.

Osoby pragnące wesprzeć finansowo budowę kościoła i klasztoru OO. Paulinów w Toruniu poprzez dokonanie przelewu na konto parafii proszone są o dokonanie wpłaty na jedno z poniższych kont:

Konta złotówkowe:

PLN (WBK S.A. O/Toruń)
90 1090 1506 0000 0000 5003 9015

PLN (Millenium)
15 1160 2202 0000 0000 2987 4206

Na przelewie jako nazwę odbiorcy należy podać:
Parafia rzymsko-katolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Konta walutowe:

EURO (Millenium)
49 1160 2202 0000 0000 6282 0032

USD (Millenium)
17 1160 2202 0000 0000 6282 0123

Na przelewie jako nazwę odbiorcy należy podać:
Klasztor Paulinów w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Jako tytuł wpłaty (wspólny dla obydwu rodzajów kont) należy podać:

"Na budowę kościoła"

Za wszystkich ofiarodawców modlimy się codziennie i sprawujemy Msze św.

Bóg Zapłać!

O. Stanisław Kochan OSPPE
Proboszcz Parafii

Nauka Jana Pawła II
Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go - jako swój żywy obraz - do udziału w Jego panowaniu nad światem.
(Jan Paweł II)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do piątku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu