Parafia
Budowa kaplicy parafialnej
Kaplica
Kaplica parafialna

Pierwsza budowa - kaplica parafialna

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz działaniach przygotowawczych, zaczęto prace związane bezpośrednio z budową kaplicy ojców paulinów.

Rozpoczęcie czynności budowlanych nastąpiło 28 września 1998 roku. Prace były prowadzone systemem gospodarczym. Głównymi pracownikami przy budowie kaplicy byli górale, bracia ojca proboszcza, Jan i Andrzej Jaroszowie oraz cztery osoby z Podhala. Wszystkie osoby zaangażowane przy pracach mieszkały w kontenerach na placu, gdzie posiłki przygotowywała Ludwika Jarosz, matka ojca proboszcza. Do pracy przy wznoszeniu świątyni włączał się również Jan Jarosz - ojciec proboszcza Stanisława. Kierownictwo nad tym ważnym objął Stanisław Lewandowski; nadzór inwestorski był prowadzony przez pana Gadzińskiego, autorski zaś przez pana Tusiackiego. Wszelkie prace pomocnicze były wykonywane przez parafian.

Prace na budowie pod kaplicę zostały rozpoczęte od wykopów pod fundamenty. Jeszcze przed zakończeniem ogradzania terenu został przywieziony szkielet konstrukcji stalowej kaplicy.

10 października 1998 roku, zostały zrobione juz wcześniej wykonywane prace pod fundamenty, szalunki, uzbrojono ławy fundamentowe itp. prace. Wykonywane czynności na placu budowy trwały od 7 rano do 19 wieczorem. Z dniem 26 października 1998 roku zakończono czynności związane z fundamentami i pracami ziemnymi. Wyczyszczono z rdzy i pomalowano kupioną wcześniej metalową konstrukcję kaplicy. Ściany kaplicy zostały wzniesione z pustaków gazobetonowych.

W miarę upływu czasu budowa kaplicy i zaplecza duszpasterskiego posuwała się do przodu, czemu w dużym stopniu służyła pogoda.

Na początku roku 1999 został dokończony montaż konstrukcji dachowej. Parę tygodni później położono dach nad kaplicą i zapleczem duszpasterskim. Rozpoczął się montaż okien. 31 stycznia 1999 r. pomimo iż kaplica nie była jeszcze dokończona, odprawiono pierwszą Mszę świętą. 18 lutego 1999 roku miało miejsce podpisanie nowego aktu notarialnego, mocą którego działka pod kościół i klasztor w Toruniu stała się własnością Zakonu Paulinów.

Z początkiem marca zostały ponownie wznowione prace. W prezbiterium murowano ściany oraz wylano schody i posadzkę. Została zakończona obróbka dachu oraz montowane były rynny. Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń: na parterze znajduje się kaplica duża, kaplica Najświętszego Sakramentu, zakrystia dla księży, zakrystia dla ministrantów, sala duszpasterska, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, dwa pokoje gościnne, łazienka, kancelaria, sanitariaty. Na górze umieszczono pięć pokoi mieszkalnych, łazienkę, salę rekreacyjną, wentylatorium oraz strychy jako część pomieszczeń magazynowych dla potrzeb kaplicy. Nad wejściem do kaplicy została wzniesiona dzwonnica. W kwietniu tegoż roku rozpoczęto tynkowanie kaplicy.

Ważne wydarzenie w historii parafii miało miejsce 3 maja 1999 roku. W czasie Mszy świętej nastąpiło wprowadzenie w urząd proboszcza ojca Stanisława Jarosza. Dokonał tego ks. Zygmunt Frost, dziekan dekanatu II. Parafia ojców paulinów od tego dnia uzyskała pełną samodzielność. Innym istotnym elementem w życiu parafii była pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia 7 czerwca 1999 roku, podczas której poświęcił on kamień węgielny i kopię ikony Pani Jasnogórskiej.

W pierwszej połowie lipca pomalowano pomieszczenia zaplecza, a 28 lipca został podłączony do kaplicy prąd. Sprawne tempo prac sprawiło, że w drugiej połowie sierpnia zostały zakończone roboty tynkarskie.

29 sierpnia 1999 roku w kaplicy miała miejsce uroczystość intronizacji Obrazu Jasnogórskiej Pani, której przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Suski. Wówczas to umieszczono obraz na ścianie głównej prezbiterium. Wydarzenie to poprzedziła, m. in. pielgrzymka wiernych na Jasną Górę, gdzie odbyło się modlitewne czuwanie u tronu Pani Jasnogórskiej. Następnego dnia uroczyście przywitano Maryję w granicach parafii, a udział wiernych w dniach maryjnych pogłębił ich przygotowanie do dnia odpustu, który poprzedzony został festynem parafialnym. Na początku września 1999 roku nastąpiło ocieplenie budynku kaplicy, został położony na ściany styropian frezowany i inne materiały ocieplające. Następna czynność jaka została wykonana to układanie płytek łazienkowych oraz wykopy pod instalację kanalizacji deszczowej. Wykonano również meble do kuchni na zapleczu kaplicy. W międzyczasie zakupiono i poświęcono pancerne tabernakulum. 19 października została zamontowana instalacja piorunochronowa, układano także kostkę betonową przed wejściem do kaplicy. Kilka tygodni później wykonano centralne ogrzewanie.

Wraz z końcem roku 1999 przyszedł czas na małe podsumowanie dotychczasowej pracy. Rozpoczęte działania od 4 października 1998 roku przyniosły wiele owoców jeśli chodzi o budowę. Powstała kaplica o powierzchni 540m2. Powstało wiele innych pomieszczeń wewnątrz dużej kaplicy, nie skończona została właściwie tylko kaplica adoracji, pozostały do ukończenia inne, drobniejsze już zadania, które będę wykonywane wraz z początkiem roku 2000.

Rok jubileuszowy rozpoczęto wznowieniem prac związanych z układaniem płytek podłogowych w prezbiterium i kaplicy adoracji. Ojcowie paulini przeprowadzili się z bloku do mieszkań na piętrze zaplecza kaplicy. Dokonano również odbioru technicznego węzła centralnego ogrzewania, została podpisana umowa z Zakładem Ciepłowniczym. Z końcem stycznia 2000 roku został podłączony telefon, domofony, głośniki w pokojach, położone zostały płytki podłogowe w kaplicy adoracji. 19 lutego nastąpił koniec prac w kaplicy, zamontowane zostały kropielnice na wodę święconą przy wejściu do kaplicy i wykonano nowe metalowe gabloty na ogłoszenia. Ze względu na zbyt duże rachunki za energię elektryczną zmieniono instalację świetlną w kaplicy.

Na początku kwietnia zakończono prace związane z ogrodzeniem oraz na zapleczu kaplicy, pod koniec maja trwały jeszcze prace przy wykonywaniu elektrycznego zabezpieczenia kaplicy adoracyjnej. W kaplicy też w pierwszej połowie listopada zakończono prace przy odnowieniu ławek. Pod koniec tego samego miesiąca zostało zakupione drugie tabernakulum do kaplicy.

W roku 2000 odbyło się wiele uroczystości i pielgrzymek związanych z obchodami tego roku. W kaplicy i pomieszczeniach zaplecza wyłożono płytki podłogowe na powierzchni 900 m?. Dokończono Kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu, w której adoracja trwać będzie od godziny 10.00 do 18.00. Ponadto został wykonany baldachim i sztandar oraz zakupiono kielichy mszalne i kilkanaście ornatów.

Najlepszym wyrazem podsumowania roku jubileuszowego była przekazana w katedrze Księga Owoców Wielkiego Jubileuszu Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu.

W sierpniu 2001 roku na wieży, nad wejściem kaplicy zawieszony został dzwon ważący 160 kg, dar ks. kanonika Andrzeja Klempa, proboszcza parafii matki. Dzwon nosi nazwę Św. Maksymilian Kolbe.

W październiku na placu budowy zostały ustawione kontenery budowlane, które złączone razem, służą jako sale spotkań dla młodzieży. Ich powierzchnia użytkowa wynosi 151m2.

Kaplica, jak też zaplecze duszpasterskie, służą jako miejsce spotkań duszpasterskich wiernym, a także wspólnotom skupiającym się przy parafii ojców paulinów. W kaplicy, oprócz niedzielnych i codziennych Eucharystii odbywają się również inne uroczystości związane z rokiem liturgicznym i tradycją paulińską. Liczne rzesze przybyłych wiernych zarówno z parafii jak i spoza niej na te uroczystości świadczą tylko o potrzebie istnienia tej kaplicy i tej parafii, a także o potrzebie powiększenia zaplecza duszpasterskiego.

Autorka opracowania: Karolina Janczak
Źródło: "Pustynia w mieście" nr 52 z 2007 roku

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów.
(Św. Jan Chryzostom, De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomaeos)
(2179)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do piątku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu