Parafia
Fundatorzy z Polski
Złota Księga Fundatorów Kościoła

2006

 1. Aleksandra i Jerzy Strąg
 2. pp. Wasilewscy
 3. ks. Jan Zawistowski
 4. Hanna Darocha
 5. Anonimowi ofiarodawcy
 6. Aleksander Dziewa z rodziną
 7. Małgorzata Ciesielska
 8. Anna Maciejewska
 9. Aniela Maszewska
 10. Teresa Wiśniewska

2007

 1. Anna Sulkowska
 2. Anna Ciesielska
 3. Dorota i Dariusz Olek
 4. Danuta Borońska
 5. Krystyna Haber
 6. Grzymisława, Dobrochna i Jerzy Wronowscy
 7. Danuta, Sandra i Mieczysław Toczony
 8. B. M. Łompart
 9. Dariusz Malinowski
 10. Lidia Jędrzejewska
 11. Maria i Felicja Dziarnowscy
 12. rodzina Darocha
 13. Aniela Maszewska
 14. ks. Prałat Stanisław Kardasz
 15. Anna i Stanisław Maciejewscy
 16. Teresa Borchardt
 17. Marianna i + Stanisław Ruccy
 18. Siostry Bernardynki ze św. Katarzyny
 19. ks. prałat Ryszard Bugajski
 20. ks. prałat Andrzej Paździutko
 21. Barbara i Jerzy Blok
 22. pp. Darocha
 23. Aleksandra Reinhold
 24. Janusz i Zofia Heyka
 25. Grzymisława Wnorowska
 26. Stefania Furmańska
 27. Agnieszka Czarnecka
 28. Irena Hecer
 29. Anita i Leszek Olejnik
 30. Elżbieta i Jan Przeperscy
 31. Joanna i Tomasz Poniccy
 32. Zofia Jaworska
 33. Wiesława Pytlińska
 34. Jalanta i Dariusz Kamińscy
 35. Barbara i Henryk Stalkowscy
 36. Krzysztof i Maria Bereza
 37. Iwona i Piotr Kałużni
 38. Zenon Makowski
 39. Anna i Radosław Rozwadowscy
 40. Krystyna i Roman Żuchowscy
 41. Iwona i Roman Jarząbkowscy
 42. Aneta i Piotr Gużyńscy
 43. Jolanta Żernicka
 44. Irena Wesołowska
 45. Ewa Wesołowska
 46. Ewa Springier
 47. Maria i Roman Blechacz
 48. Wanda Słodka
 49. Maria Tomczyk
 50. Hanna i Wojciech Pętliccy
 51. Stanisława i Henryk Majak
 52. Jadwiga i Stanisław Fischer
 53. Halina i Michał Trzcińscy
 54. Tomasz Małkiewicz
 55. Olga Olszewska
 56. Adam Rutkowski
 57. Urszula Szymańska
 58. Maria Rutkowska
 59. Bogdan Lipka
 60. H. i W. Wasilewscy
 61. Marianna i + Stanisław Majdan
 62. pp. Wasilewscy
 63. pp. Gajdzińscy
 64. Joanna Bęben
 65. Andrzej Pisera
 66. Józef Tadeusz Kufel
 67. Maria Iżykowicz
 68. Dorota i Dariusz Dziadoń
 69. Dorota i Jarosław Szymeczko
 70. Sławomir Szymeczko
 71. Aleksandra Waligórska
 72. Joanna Dardzińska
 73. Anna Siedlecka
 74. Danuta Romankiewicz
 75. Henryk i Maria Ornas
 76. Hanna Ornas
 77. Ryszard i Urszula Brzezińscy
 78. Małgorzata i Grzegorz Kapustka
 79. Karolina i Marcin Witkowscy
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Jest rzeczą słuszną składać Bogu ofiary na znak uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i komunii z Nim: "Prawdziwą ofiarą jest... każde dzieło, które przyczynia się do połączenia nas świętą komunią z Bogiem, dzięki któremu możemy stać się naprawdę szczęśliwi" (Św. Augustyn, De civitate Dei).
(2099)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  p.w. N.M.P. Częstochowskiej
  ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
  czynne od poniedziałku do piątku:
  9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu