Parafia
Młodzieżowe zespoły muzyczne

¦piewały

Schola ''Pueri vox''
Schola ''Pueri vox''
Omnes Filii Dei Domini
Omnes Filii Dei Domini
Lux Dei
Lux Dei
El Szadaj
El Szadaj
Ave Deo
Ave Deo
Solus Cum Deo Solo
Solus Cum Deo Solo
Pielgrzymkowy
Pielgrzymkowy

¦piewa

Totus Tuus

Totus Tuus
Totus Tuus

Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa ko¶cioła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do pi±tku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Naj¶więtszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu