Parafia
O. Przemysław Sobczak
Ojciec Przemysław Sobczak OSPPE
Ojciec Przemysław Sobczak OSPPE

Tytuł

mgr teologii

Urodzony

dnia 22.12.1985 w Toruniu

Z parafii

N.M.P. Częstochowskiej

Wstąpienie do zakonu:

w 2004 roku

Śluby wieczyste:

w dniu 2 lutego 2010 roku na Jasnej Górze

Święcenia diakonatu:

8 maja 2010 w Krakowie na Skałce z rąk J.E. O. bpa Stanisława Dziuby

Święcenia kapłańskie:

przyjął dnia 28.05.2011 na Jasnej Górze

Msza Św. prymicyjna w naszej parafii:

05.06.2011 o godz. 10.00
Motto z obrazka prymicyjnego
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
(J 3:16)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do piątku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu