Parafia
START > POMOC >
AA
Grupa AA

Grupy AA przy Parafii pw. NMP Częstochowskiej

Grupa dla mężczyzn

Spotkania we wtorki o godz. 17.00.

Grupa dla kobiet

Spotkania w niedziele o godz. 17.00.

Grupa żeńska przyjęła nazwę POKORNA, a powstała w maju 2010 r. z inicjatywy kobiet "po przejściach", z chorobą alkoholową.

Grupa powstała dlatego, aby kobiety, które mają problem z wypowiedziami, z otwarciem się na grupach koedukacyjnych - tu mogły szukać pomocy. Kobiety mają inną wrażliwość i wiele wstydu. Nie lubią otwierać się przed obcymi, wyjawiać swój ból i dlatego taka grupa pomaga im wyjść na zewnątrz z problemami, z którymi same nie potrafią sobie dać rady. Ze strony innych kobiet, z podobnym problemem, mogą otrzymać tu wsparcie psychiczne, a poprzez wspólną modlitwę - zmierzyć się z przeżywaniem swego krzyża w duchu miłości do Boga, bliźniego i samego siebie.

Modlitwa
Maryjo, Królowo i Matko moja!
Pragnę przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego, przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w mojej rodzinie. Oddaję Ci się, zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i jako pomoc Twoja, aby stoczyć pod Twoim sztandarem bój ze straszną klęską rozbicia rodziny i wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności. Cechuje mnie jednak słabość i nieudolność.
Proszę Cię więc pokornie, abyś mnie natchnęła odwagą i siłą, mocą i wytrwałością. Chcę w każdym środowisku jako chrześcijanin dawać świadectwo całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Proszę Cię o ratunek dla moich braci - nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a szczególnie nałogu pijaństwa. Dobra Matko, wzmacniaj ich słabą wolę, ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj się ich rodzinami!
Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w rodzinach i w całym Narodzie trzeźwym i czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom. Amen.
(z Modlitewnika Jasnogórskiego)
Opiekunowie wspólnoty

Ksiądz opiekun

ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń
tel.: (56) 659 93 44

Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do piątku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu