Skip to main content

Przed Wieczorem Uwielbienia odbyła się w naszej kaplicy adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpoczęła się w czwartek 16 listopada o godz. 21.00 i trwała nieprzerwanie do godz. 18.00 w piątek 17 listopada.

Adoracja miała charakter wynagradzający za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu oraz błagalny w intencji naszych rodzin i małżeństw proszących o potomstwo.