Skip to main content

Siedem Sakramentów Nowego Prawa zostało ustanowionych przez Chrystusa. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.

Sakramenty tworzą strukturę:

  • sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
    – chrzest, bierzmowanie i Eucharystia,
  • sakramenty uzdrowienia
    – spowiedź św. i namaszczenie chorych,
  • sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych
    – święcenia kapłańskie i małżeństwo.