Skip to main content

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

W naszej parafii chrzest jest udzielany we wszystkie niedziele podczas Mszy św. o godz. 11:30.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu.
 • Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
  • Dojrzałość do spełnienia swego zadania.
  • Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą.

Chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego.
 • Młodzież nieuczęszczająca na katechizację.

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niektolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczjącą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedkładają następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego.
 3. Dane personalne świadków – chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania.
 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.
 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia przed chrztem w spotkaniu z O. Proboszczem. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 11:30.