Skip to main content

Harmonogram Liturgii i Eucharystii

Liturgia Słowa odbywa się we wtorek lub środę o godz. 19.30.

Eucharystia odbywa się w sobotę o godz. 16.30 lub 19.30.

WspólnotaPrezbiter
IO. Jacek Frączek
IIO. Jacek Frączek
IIIO. Kazimierz Lesiak
IVO. Łukasz Kręgiel
VO. Tomasz Leśniewski
VIO. Tomasz Leśniewski

Charyzmat grupy

Neokatechumenat jest narzędziem służącym biskupom do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych. Wśród nich można wymienić:

 • tych, którzy oddalili się od Kościoła,
 • tych, którzy nie byli wystarczająco ewangelizowani i katechizowani,
 • tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę i prowadzić ją ku dojrzałości,
 • tych, którzy pochodzą z wyznań chrześcijańskich nie będących w pełnej jedności z Kościołem Katolickim.

Formacja grupy

W centrum całego Neokatechumenatu znajduje się synteza przepowiadania kerygmatycznego, przemiany życia moralnego i liturgii. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych elementach uwydatnionych przez Sobór Watykański II: 
Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota.

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego

Droga Neokatechumenalna, poprzez stałe wychowanie do wiary, przyczynia się do odnowy parafii jakiej życzy sobie Magisterium Kościoła, aby popierać “nowe metody i nowe struktury”, które unikałyby anonimowości i masowości oraz aby uważać “parafię za wspólnotę wspólnot”.

Historia Drogi Neokatechumenalnej w diecezji

Pierwsze katechezy neokatechumenalne były głoszone w Grudziądzu w 1987 roku.
Następnie w Toruniu w roku 1988 w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Najstarsze wspólnoty w naszej diecezji prowadzi ekipa katechistów wędrownych z Lublina – Janusz i Maryla Stryjeccy.
Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje Droga Neokatechumenalna:

 • parafia pw. NMP Częstochowskiej w Toruniu
 • parafia pw. św. Józefa w Toruniu
 • parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu (osiedle JAR)
 • parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu
 • parafia pw. MB Królowej Polski w Wąbrzeźnie
 • parafia pw. św. Katarzyny w Działdowie
 • parafia pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie
 • parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim

REDDITIO SYMBOLI 2013

W czasie Wielkiego Postu 2013 r. w naszej parafii miało miejsce publiczne uroczyste wyznanie wiary członków drugiej wspólnoty neokatechumenalnej tzw. Redditio Symboli. Pierwsze wyznanie wiary miało miejsce w czwartek 21 lutego o godz. 19.30 podczas nieszporów, którym przewodniczył J. E. ks. biskup Andrzej Suski.
Kolejne wyznania wiary odbyły się w niedzielę 24 lutego na Mszy św. o godz. 11.30, a następnie w kolejne poniedziałki: 25 lutego, 4 marca i 11 marca o godz. 19.30.