Skip to main content

Sakrament uzdrowienia

  1. Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, komunii świętej i Namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.
  2. Sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie.
  3. Msza Św. dla chorych sprawowana jest w każdą III niedzielę miesiąca.
  4. posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:30.
  5. Chorych można zgłosić w kancelarii parafialnej. Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.
  6. Przy okazji – by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków – pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest “ostatnią posługą”, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.
  7. Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece.