Skip to main content

W poniedziałek 2 października o godzinie 19.00 odbyła się pierwsza próba Chóru Parafialnego. Próba odbyła się w salce w klasztorze.
Serdecznie zapraszamy na próby osoby już zapisane do Chóru, ale także te, które dopiero odkrywają u siebie talent muzyczny.

Leave a Reply